Etüt ve Amacı Nedir?

Etüt çalışmasının tanımı tamamının yanlışsız olarak yapılmasına denir.Fakat etütte yalnızca ödev yapılmaz. Öğrencinin anlayamadığı, kafasında soru işaretlerinin kalmadığı ve tüm konuların tekrar edilerek öğrenildiği alandır etütler. Ek çalışmalar ile gerekli tekrarlar yapılarak öğrencilerin konuları tam olarak kavramalarına yardımcı olunur. Böylece öğrenmenin eksiksiz olması sağlanır. Etüt çalışması neden gereklidir? derseniz işte cevabı. Ödevler mecburi olduğundan değil konuyu kavramak amaçlı yapılırsa işe yarar.Öğrenme işlemi doğru ve kolay şekilde öğretmenlerin yönlendirmeleri ile olur. Etütlerin amacı bu öğrenme ortamını oluşturmaktır. Ödevlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yapan öğrenci kavrayamadığı bazı konuları etüt çalışmalarında öğrenir ve okula böyle giden öğrenci daha başarılı olur. Böylece derslere daha istekli şekilde katılırlar. Okulda öğrenilen konular etüt yardımı ile desteklenirse uzun süreli hafızaya atılır. Etüt Merkezimiz öğrencilerin derslerini tekrar etmeleri ve pekiştirmeleri için en uygun alanlardır.

.